TCTLTMB: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại Công ty CPLT Hà Nam

Để phục vụ công việc thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Lương thực Hà Nam được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ có quy định về việc thông báo công khai thông tin thoái vốn, Ban Kế hoạch và Quản lý đầu tư vốn đề nghị cho đăng tải thông tin thoái vốn tại Công ty CPLT Hà Nam lên website của Tổng công ty bắt đầu từ ngày 09/9/2018 đến khi chào bán thành công.

Tải Hồ sơ thoái vốn của Cty CP LT Hà Nam tại đây

Ban Kế hoạch và Quản lý đầu tư vốn

Các tin khác

Lượt truy cập: 4940557
Đặt làm trang chủLên đầu trang